Diversiteit

Opbrengsten lokale initiatieven en participatieprojecten

Marjan de Gruijter
Chella Harreveld

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-493-3
102 pag. € 9,50

Analyse en bundeling van 31 projecten van het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid

Het ZonMw-programma Diversiteit in het Jeugdbeleid richt zich op praktijkgerichte kennis en vakmanschap om migranten­kinderen dezelfde kansen te bieden op een goede ontwikkeling als alle andere kinderen in Nederland. Onderdeel van het programma is de lijn Versterking (lokale) Jeugdvoorzieningen. In de periode december 2009 tot en met december 2011 zijn 31 lokale initiatieven en participatieprojecten uitgevoerd. Veel daarvan zijn opgezet door lokale (migranten)organisaties, in samenwerking met gemeenten of reguliere jeugdvoorzieningen. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de opbrengsten van deze projecten geanalyseerd en gebundeld.

Deze rapportage doet verslag van de opbrengsten van deze praktijkprojecten. Daarnaast is van elk van de projecten een beknopte projectbeschrijving gemaakt. Deze beschrijvingen zijn te raadplegen op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. De rapportage eindigt met aanbevelingen hoe de resultaten van de praktijkprojecten het best geïmplementeerd, verspreid en verankerd kunnen worden.