Polarisatie en verbinding

Ongelijkwaardigheid


Uitgave: A.G. Advies in samenwerking met Verwey-Jonker Instituut
A.G. Advies
E: info@agadvies.com
I: www.agadvies.com

Opdrachtgevers:
Regionaal College Utrecht;
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie

drs. A.E. Gielen
Ron van Wonderen
drs. N. Hermens

M.m.v. drs. M. Meerdinkveldboom
drs. E. Klooster
F. Hermens

Volledige tekst (pdf)

2012

46 pag.

Naar persbericht

Resultaten van een verkennend onderzoek in de regio Utrecht

In de regio Utrecht is een verkennend onderzoek verricht naar ongelijkwaardigheid in opdracht van het Regionaal College (burgemeesters, hoofd officier van justitie en korpschef regio Utrecht). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het landelijk actieplan polarisatie en radicalisering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Onder regie van het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft het onderzoeksbureau A.G. Advies in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de uitvoering van het onderzoek verzorgd.

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de mate en vormen van discriminatie, polarisatie en radicalisering. Er zijn gesprekken gevoerd met meer dan honderd wijkagenten, jongerenwerkers, vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties en (migranten)zelf organisaties. Ook hebben 2.701 jongeren in de leeftijd van 14-23 jaar een online enquête ingevuld onder de titel Jong in Utrecht. Wat betreft de omvang en de gebruikte methoden is het onderzoek uniek in zijn soort: niet eerder werden over dit onderwerp zo veel jongeren geënquêteerd. Daarnaast hebben de resultaten van de enquête onder jongeren niet alleen zeggingskracht voor de regio Utrecht, maar ook voor Nederland als geheel. Lees hier het persbericht.