Participatie

Lezers van Grootletterboeken

Dick Oudenampsen

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-486-5
30 pag.

Onderzoek naar leesbehoeften en leesgewoonten

Op dit moment zijn er in Nederland naar schatting tussen de 300.000 en 400.000 slechtzienden. In de komende jaren wordt, mede door de vergrijzing, een stijging van 35 procent van dit aantal verwacht. Gewone boeken, kranten en tijdschriften zijn voor deze mensen nauwelijks leesbaar. Voor deze groep lezers wordt het Grootletterboek uitgegeven. In Nederland maken naar schatting ruim 30.000 lezers gebruik van Grootletterboeken. Dit zijn vooral ouderen die visueel gehandicapt zijn of slecht zien. Ook mensen met een chronische ziekte of aandoening zijn aangewezen op Grootletterboeken.

In opdracht van Fonds XL, gericht op het bevorderen van het gebruik van Grootletterboeken door slechtzienden, deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar de leesbehoeften en leesgewoonten van de gebruikers van Grootletterboeken. Ook onderzocht het instituut hoe de lezers de kwaliteit van het aanbod aan Grootletterboeken beoordelen.