Participatie

Het Vrijwilligerspunt als knooppunt van de civil society

Dick Oudenampsen
Astrid Huygen
Freek Hermens  

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-522-0
48 pag. € 7,00

Gebruikers over het Vrijwilligerspunt Eindhoven

Het Vrijwilligerspunt Eindhoven is een belangrijk knooppunt in de civil society in de stad. De gemeente Eindhoven wilde weten hoe het staat met de bekendheid van het Vrijwilligerspunt bij de verschillende groepen gebruikers en wat zij vinden van de kwaliteit van de dienstverlening die zij biedt.
In dit rapport komen de onderzoekers tot de conclusie dat het Vrijwilligerspunt bij een vrij grote groep burgers en organisaties bekend is, maar dat jongeren het Vrijwilligerspunt minder goed kennen. Bovendien is het profiel van het Vrijwilligerspunt niet helder.

Daarnaast gaan de onderzoekers in op de passendheid en de kwaliteit van het aanbod van het Vrijwilligerspunt. Ook op dit terrein is nog veel verbetering mogelijk. Zo moet het Vrijwilligerspunt meer rekening houden met de verschillen in behoeften tussen kleine en grote vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties die met vrijwilligers werken.