Seksueel en huiselijk geweld

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Rianne Verwijs
Katinka Lünneman                   
Bas Tierolf                     
Willemijn Smit

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-519-0
56 pag. €9,50

De gemeente Rotterdam werkt sinds eind 2007 met een Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In 2009 is de implementatie van deze meldcode geëvalueerd. Dit rapport betreft een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode. Specifiek is gekeken of bekendheid met de meldcode ook van invloed is op signalering, adviesvragen en meldgedrag. De resultaten zijn uitgesplitst voor de sectoren welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van GGD Rotterdam-Rijnmond.