Veiligheid

Ernstig overlastgevende gezinnen aangepakt

Inge Bakker
Renske van der Gaag
Wouter Roeleveld

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-489-0
88 pag. € 9,50

Een onderzoek naar de aanpak ernstig overlastgevende gezinnen met politie- en justitiecontacten van de gemeente Utrecht

Sommige gezinnen onderscheiden zich van andere multiprobleem- en overlastgevende gezinnen vanwege de ernst van hun overlastgevende en criminele gedrag en hun invloed op de wijk. Eind 2008 heeft de gemeente Utrecht een stedelijke aanpak voor ernstig overlastgevende gezinnen (EOG) met politie- en justitiecontacten opgezet. Deze aanpak loopt inmiddels ruim twee jaar. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van het Programma Veiligheid van de gemeente Utrecht de methodiek van de aanpak beschreven en de resultaten en de samenwerking binnen de aanpak onderzocht.

Dit rapport biedt inzicht in de opzet en werkwijze van deze vernieuwende en vergaande vorm van samenwerking om criminaliteit en overlast rond deze multiprobleemgezinnen terug te dringen. Naast de meerwaarde en werkzame elementen van de aanpak, gaat het rapport ook in op knel- en verbeterpunten, zowel binnen de deelnemende organisaties als in de samenwerking.