Werk en inkomen

Een kwestie van doen

Fabian Dekker
Monique Stavenuiter

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-536-7
32 pag. €7,00

Gemeenten werken samen met het bedrijfsleven
Wmo Essay 11

Gemeenten, UWV en werkgevers bundelen de krachten om kwetsbare doelgroepen naar werk te begeleiden. De wijzigingen in de Wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) en de ophanden zijnde Wet Werken naar Vermogen geven die samenwerking een impuls. Maar hoe breng je zo'n aanpak tot stand? In dit essay gaan de auteurs op zoek naar de wijze waarop gemeenten samen met werkgevers een verhoogde participatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bewerkstelligen. Op basis van de beschikbare literatuur en gesprekken met sociale diensten onderscheiden ze hierbij vijf concrete aandachtspunten voor de toekomst.

Zie ook www.wmotogo.nl