Buurten

De sociale staat van de gemeente

De publicatie is te bestellen bij het SCP. SCP-publicatie 2012/16

Rob Gilsing
Jeroen Boelhouwer

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978 90 377 0612 3
55 pag. 12,50

Brochure Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten (pdf)

Lokaal gebruik van de SCP-leefsituatie-index

De SCP leefsituatie-index (SLI) is door het SCP ontwikkeld om het welzijn van Nederland(ers) in kaart te brengen. In de afgelopen tien jaar is het instrument ook door en in een aantal gemeenten gebruikt om het lokale sociale beleid te ondersteunen. Welke waarde heeft SLI voor het beleid van gemeenten? Kan het fungeren als een signaleringsinstrument voor sociale problematiek in wijken, bij groepen, of op bepaalde domeinen van sociaal beleid? Is de SLI een geschikt instrument om te benchmarken? Kan de SLI gebruikt worden om de outcome van sociaal beleid te bepalen? Is er overlap met andere monitoren? In deze publicatie gaan we in op deze vragen, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.