Veiligheid

De normering van het model toezicht in de praktijk

Inge Bakker
Katinka Lünnemann

m.m.v. Arnt Mein
Suzanne Tan

Voor de volledige tekst van het rapport kan contact worden opgenomen met Mw. Ada Andreas, contactpersoon namens de 3 RO. Telefoonnummer (030) 232 49 86 of e-mail: A.Andreas@reclassering.nl

2012

43 pag.

Een onderzoek naar normbereik binnen 3RO

In de zomer van 2012 heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de uitvoering van de toezichtfunctie van de reclassering zoals vastgesteld in het model Redesign Toezicht. Het toezichtmodel heeft normen geformuleerd omtrent de tijdige start, contactfrequentie en de procedure niet-naleven. De normen hangen samen met het bekostigingssysteem. Het onderzoek gaat in op de inhoudelijke en praktische uitvoering en de beweegredenen van toezichthouders om te handelen zoals ze handelen. De centrale vragen waren:

  • Hoe ervaren de toezichthouders en andere medewerkers binnen 3RO de uitvoering van toezicht?
  • Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed en wat zijn de factoren die hieraan ten grondslag liggen (met specifieke aandacht voor registratie, werkprocessen, doelgroepen en ketensamenwerking)?
  • Biedt het toezichtsmodel voldoende flexibiliteit, met andere woorden sluit het model voldoende aan bij de praktijk van toezicht?

Het kwalitatieve onderzoek is gedaan aan de hand van interviews en observaties bij vier reclasseringsinstellingen (twee RN locaties, één LdH- en één SVG locatie) in een maand tijd.

Voor de volledige tekst van het rapport kan contact worden opgenomen met Mw. Ada Andreas, contactpersoon namens de 3 RO. Telefoonnummer (030) 232 49 86 of e-mail: A.Andreas@reclassering.nl