Veiligheid

Contouren van sociale stabiliteit

Hans Boutellier
Ron van Wonderen
Inge Bakker
Renske van der Gaag

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-511-4
50 pag.

Een verkenning van een potentieel beleidsconcept

In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiƫren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving. Maar: sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie. Sociale stabiliteit verwijst altijd ook naar zijn tegendeel: wanorde, chaos, geweld, rellen, onlusten en opstanden. Het gaat dan over spanningen tussen groepen, over wantrouwen tegen de overheid, over onvrede met de eigen maatschappelijke positie. Dan gaat het al meteen al over heel veel. Vanuit een beleidsmatig perspectief is sociale stabiliteit benaderd op het niveau van individuen, groepen en de samenleving.