Jeugd

Communities that Care in Nederlandse steden

Majone Steketee
Harrie Jonkman
Jodi Mak
Claire Aussems
Astrid Huygen
Wouter Roeleveld

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-528-2
170 pag. €14,50

Resultaten van een vierjarig experimenteel onderzoek

Communities that Care is een preventieve aanpak om probleemgedrag (risicogedrag) van jongeren (adolescenten) op stedelijk en wijkniveau aan te pakken. De systematiek komt uit de Verenigde Staten en wordt al langere tijd toegepast in verschillende Nederlandse steden. De aanpak is wetenschappelijk onderbouwd en werkt met kennis over de risico- en beschermende factoren die aan het probleemgedrag ten grondslag liggen, een implementatieplan om samenwerking tussen partijen te versterken, effectieve preventieprogrammas en inzichten in resultaten.

Onderzocht is wat de impact van CtC in Nederland is. Zowel de werkwijze van CtC als de effecten van het programma op de jongeren zelf zijn systematisch onderzocht. Hieruit blijkt dat CtC vooral een strategisch sturingsinstrument is dat ertoe bijdraagt dat instellingen uit de verschillende sectoren op het terrein van preventie effectief en efficiënt samenwerken. CtC instrumenteert een nauwkeurige probleemanalyse; het bevordert de samenwerking en het geeft concreet richting aan een preventieve aanpak. In Nederland slaagt de systematiek er echter niet in om meer stelselmatig te werken met effectieve programma's en het gedrag van jongeren te beïnvloeden. Hoewel er duidelijke resultaten zijn in de samenwerking en werkwijze blijkt dat preventie gericht op de oorzaken van jeugdproblematiek een kwestie van een lange adem is.