Diversiteit

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-540-4
16 pag.

Alleenstaande moeders ondersteunen: een onderwerp dat Amsterdam ter harte gaat. De gemeente wil de (economische) zelfredzaamheid van alleenstaande ouders versterken en armoede onder eenoudergezinnen tegengaan.
Deze handreiking is geschreven voor beleidsmakers, leiding-gevenden en uitvoerenden, vrijwilligers en beroepskrachten, binnen en buiten Amsterdam. De rode draad is: hoe moeders beter te helpen, en de link te leggen met zorg en opvoeding. De handreiking geeft informatie over wat alleenstaande moeders nodig hebben en wie ze daarbij helpt. Daarnaast is er aandacht voor verschillen tussen moeders, bijvoorbeeld naar etnische herkomst. De lezer krijgt tips en goede voorbeelden om samenwerking en steun aan moeders te verbeteren. De handreiking is geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, en een product van de Kenniswerkplaats Tienplus.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Een handreiking

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, beleidsmakers en professionals dat de toegankelijkheid, het bereik en de effectiviteit van voorzieningen voor (opvoed)┬Čondersteuning wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), verschillende stadsdelen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut. De Kenniswerkplaats wordt gefinancierd door ZonMw.
Zie: www.kenniswerkplaatstienplus.nl