Veiligheid

Bestuurlijke rapportage coffeeshop Checkpoint

A.G. Mein (Verwey-Jonker Instituut)
M.M.J. van Ooyen-Houben (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Met medewerking van: A. Brusket, L.S.M. Nieuwdorp, C.J. Koens

Volledige tekst (pdf)

2012

ISBN 978-90-5830-582-4
88 pag. €9,50

Dit rapport bevat een bestuurlijke rapportage naar aanleiding van de strafzaak tegen de eigenaar/exploitant van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen. De bestuurlijke rapportage moet inzicht verschaffen in de achtergronden en mogelijke oorzaken van de gepleegde strafbare feiten en lessen opleveren.

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in 2011 op basis van een analyse van het strafdossier en het gemeentelijke dossier. Daarnaast zijn vraaggesprekken gevoerd. Dit gebeurde zowel met medewerkers van het Openbaar Ministerie, de politie regio Zeeland, de gemeente Terneuzen en de (oud)burgemeester van Terneuzen, als met buurtbewoners, lokale ondernemers en professionals die werkzaam waren in het centrum van Terneuzen.