Zorg

Verleiden tot gezondheid

Trudi Nederland
Fabian Dekker

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-449-0
36 pag. €€ 7,00 euro

Een integraal perspectief op gezondheidsbevordering
Wmo Essay 6

Dit essay biedt een nieuw, integraal perspectief op lokaal gezondheidsbeleid. De auteurs betogen dat integrale gezondheidsprogramma's zich dienen te richten op het 'verleiden' van burgers om gezond gedrag te gaan vertonen. Dit kan door het benadrukken van de positieve effecten daarvan. Gemeentelijk beleid dat oog heeft voor verschillende factoren die met gezondheid samenhangen, kan bijdragen aan gezondheidswinst. En dat vereist het breed verbinden van meerdere beleidsterreinen en partijen. Daarbij liggen er nieuwe wegen open voor publiek-private samenwerking. Verleiden tot gezondheid leidt tot winst: in gezondheid, en in onvermoede bondgenootschappen.

Zie ook www.wmotogo.nl