Jeugd

Van faciliteren naar verbinden

Susan Ketner
Meta Flikweert
Majone Steketee

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-4537
44 pag.  €7,00

De pedagogische opdracht van het jongerenwerk
Wmo Essay 07

In de huidige pedagogische civil society hebben niet alleen ouders, maar ook opvoedprofessionals en -vrijwilligers, een taak in de opvoeding van jongeren. In dit essay bekijken we de pedagogische opdracht van één van de spelers in het jeugdveld nader: het jongerenwerk. De pedagogische opdracht van het jongerenwerk heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen, het is veel meer dan alleen het aanbieden van gezellige activiteiten. Jongerenwerkers hebben zowel de opdracht de krachten van individuele jongeren te versterken, als mensen in de wijk of stad bij elkaar te brengen. In de praktijk blijkt dat deze brede pedagogische opdracht kan leiden tot dilemma´s bij jongerenwerkers en zelfs tot handelingsverlegenheid op de werkvloer. Het is belangrijk dit te doorbreken, om zo de verbindende opdracht van het jongerenwerk te kunnen blijven realiseren.

Zie ook www.wmotogo.nl