Diversiteit

School en ouders als partners in de opvoeding van tieners

Verwey-Jonker Instituut:
Marjan de Gruijter

Hogeschool Inholland:
Marjolein Bijvoets
Pauline Naber

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-431-5
87 pag. € 7,00

Veel onderzoek naar ouderbetrokkenheid gaat over ouders en leerlingen in het basisonderwijs. Maar ook in het voortgezet onderwijs is de betrokkenheid van ouders van belang. Dit rapport doet verslag van een onderzoek op het Comenius Lyceum, een havo-/vwo-school in Amsterdam Nieuw-West met een goeddeels allochtone leerlingpopulatie. Hoe willen ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kinderen en hoe zien zij de verhouding tussen school en thuis als het om opvoedkwesties gaat? Hoe kan de school hierop inspelen? Het rapport bevat belangrijke aanbevelingen voor een pedagogisch partnerschap: hoe ouders en school kunnen samenwerken om de ontwikkelingskansen voor jongeren te vergroten.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik en de effectiviteit van (op-voedings)ondersteuning voor die groep wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord, Stedelijk overleg Diversiteit, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit, Academische werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut (penvoerder).

Zie ook: www.kenniswerkplaats-tienplus.nl