Buurten

Samenleven met verschillen in Capelse wijken

Ron van Wonderen
Rianne Verwijs

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-484-1
118 pag.

Verkennend onderzoek leefsituatie en maatschappelijke parti-cipatie Afghaanse en Somalische bewoners
Resultaten bewonersenquĂȘtes De Hoeken en De Hoven/Wiekslag

Dit rapport beschrijft de resultaten van twee verkennende onderzoeken die zijn uitgevoerd in de gemeente Capelle aan den IJssel. Om specifiek beleid te kunnen ontwikkelen voor relatief nieuwe bevolkingsgroepen, is behoefte aan meer inzicht in de leefsituatie en achtergronden van deze groepen. Hierom is een verkennende studie uitgevoerd naar de leefsituatie en maatschappelijke participatie van Afghaanse en Somalische bewoners, en mogelijke kwetsbaarheden hierin die het wonen en participeren kunnen bemoeilijken.

De tweede studie heeft betrekking op het samenleven van bevolkingsgroepen in wijken. Niet altijd is duidelijk welke oorzaken ten grondslag liggen aan spanningen in wijken. Hoe ervaren bewoners het samenleven tussen verschillende bevolkingsgroepen in hun wijk, wat gaat goed en wat gaat minder goed? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft het Verwey-Jonker Instituut enquĂȘtes afgenomen onder 306 bewoners in de buurten De Hoeken en De Hoven/Wiekslag.