Jeugd

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin

Marian van der Klein
Jodi Mak
Renske van der Gaag

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-470-4
92 pag. € 9,50

Literatuur over samenwerken in de pedagogische civil society

Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en informele netwerken rond gezinnen versterken. Het moet in de samenleving weer gewoner worden om uit vrije wil iets voor elkaar te doen dat bijdraagt aan een beter pedagogisch klimaat. Actieve burgers en vrijwilligers vormen het hart van de pedagogische civil society. Maar ook professionals kunnen hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door goed samen te werken met die vrijwilligers. Over de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is nog weinig bekend. Wat zijn activerende en belemmerende factoren in die samenwerking? Hoe is die te verbeteren, waarin kunnen professionele organisaties vrijwilligers stimuleren, en: hoe kunnen zij elkaar versterken?

Deze literatuurstudie brengt de beschikbare kennis over deze samenwerking in kaart. Bovendien biedt dit rapport een inhoudelijk analysekader: de auteurs onderscheiden een aantal typen vrijwilligers en typen samenwerking op verschillende schakels in de keten van jeugdzorg en jeugdwelzijn. In de dagelijkse praktijk zijn al talloze vrijwilligers actief rond ouders, jeugd en gezinnen. Zij stellen een goed contact met elkaar en met de professionals op prijs.