Seksueel en huiselijk geweld

Opvoeden na partnergeweld

Ondersteuning van moeders en jongeren van diverse afkomst

"Ik moest heel veel moeite doen om mezelf te motiveren en sterk te houden als moeder. Soms had ik wel keihard willen huilen en schreeuwen en alles stuk willen gooien in huis. Uit woede hè? Ja, maar dat doe je dan niet omwille van de kinderen."

Hoewel de aandacht voor partnergeweld is toegenomen, is er nog weinig bekend over de gevolgen van dit geweld voor de zorg en opvoeding. Het onderzoek Opvoeden na partnergeweld voorziet in deze lacune. Aan de hand van indringende gesprekken met 100 moeders en 84 jongeren is een schat aan informatie verzameld. 

Gezinnen van diverse afkomst spreken openhartig over hun ervaringen tijdens het geweld en de periode erna. De impact op moeders en kinderen is groot. De moeders zijn vaak zo ontredderd dat het zorgen en opvoeden ze niet gemakkelijk afgaat. De kinderen − getuige en soms ook slachtoffer − hebben na hun pijnlijke ervaringen juist extra liefde en aandacht nodig. De auteurs beantwoorden de vraag welke steun en hulp ouders en kinderen nodig hebben die met relatiegeweld te maken kregen, en op welke manier dit kan worden georganiseerd.

Opvoeden na partnergeweld is een initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie, het ministerie van VWS, het voormalige ministerie voor Jeugd en Gezin en Stichting Kinderpostzegels Nederland.