Diversiteit

Opleiden en professionaliseren in diversiteit en opvoeding

Hogeschool Inholland:
Pauline Naber
Marjolein Bijvoets

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-439-1
107 pag. 12,00

Wat moeten hbo-studenten kennen en kunnen om straks als professionals ouders en kinderen van diverse culturele achtergronden te ondersteunen bij hun opvoeding en ontwikkeling? Hoe moet zo'n leerproces en curriculum eruit zien, wat vraagt dit van docenten? Het rapport Opleiden en professionaliseren in diversiteit en opvoeding beschrijft kernbegrippen die met diversiteit en opleiden samenhangen en analyseert onderwijsonderdelen van het curriculum Pedagogiek en Social Work op diversiteitgevoeligheid. Management, studenten en docenten spreken zich uit over de noodzaak tot (meer) aandacht voor culturele diversiteit in de klas, in de lessen, in de beroepspraktijk. Diversiteit moet steviger, als een rode draad in het onderwijs verweven zijn.

Wat is de Kenniswerkplaats Tienplus?

Veel migrantenouders met tieners ervaren een afstand tot de opvoedvoorzieningen in Amsterdam. De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband tussen kennis, beleid en instellingen dat het bereik en de effectiviteit van (opvoedings)ondersteuning voor die groep wil verbeteren. Partners zijn de gemeente Amsterdam (DMO), stadsdelen Zuidoost, Nieuw West en Noord, Stedelijk overleg Diversiteit, Hogeschool Inholland, Vrije Universiteit, Academische werkplaats Publieke gezondheid GGD-AMC en het Verwey-Jonker Instituut.

Zie ook: www.kenniswerkplaats-tienplus.nl