Diversiteit

Hoe specifiek is regulier beleid (en andersom)?

Marion J. Vijghen
Toetsing bevindingen:
Inge Bakker
Trees Pels

Volledige tekst (pdf)

2011

66 pag.

Een inventarisatie van de specifieke inspanningen en recente resultaten van de twee├źntwintig gemeenten van het Samenwerkingsverband Marokkaans-Nederlandse risicojongeren.

In de notitie van Marion Vijghen 'Hoe specifiek is regulier beleid (en andersom)'? staat welke inzet de 22 gemeenten die zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband, hebben geleverd voor de Marokkaans-Nederlandse doelgroep. De ambitie is dat de structurele oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren bij schooluitval, werkloosheid, overlast en criminaliteit wordt gekeerd. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de inspanningen afgezet tegen de knelpunten en aanbevelingen uit een eerdere analyse: Gemeentelijk beleid voor Marokkaans- Nederlandse jongeren, rapportage over de wenselijkheid van specifiek doelgroepenbeleid (Vandenbroucke et al., 2008).

Wat hebben de gemeenten in de afgelopen twee jaren geleerd over (de effectiviteit van) hun inzet en hoe ze denken de positieve elementen vast te houden indien de inspanningen op doelgroepniveau (moeten) worden omgezet naar een reguliere aanpak?