Armoede en Schulden

Gemeenten leren van elkaar

2011

ISBN 978-90-5830-455-1
22 pag. € 7,00

Voorbeelden van lokale netwerken in participatiebeleid

Burgers, vooral die met een minimuminkomen, zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen hun gemeente en het lokale maatschappelijk middenveld. Deze samenwerking kan tot stand komen via lokale knooppunten of netwerken. 

In deze brochure hebben we een aantal voorbeelden van lokale samenwerkingspraktijken rondom armoedebeleid en participatie op een rij gezet. Het gaat om initiatieven en praktijkvoorbeelden die het lokale armoedebeleid verbreden naar participatiebeleid. Zo gaan we bijvoorbeeld in op het Fietsenproject in Schiedam, het Schuldpreventieteam in Alkmaar en de Ruilkring in Oss. Alle voorbeelden in deze brochure zijn ontleend aan gemeenten die in 2010 hebben meegedaan aan de Stedenestafette tegen armoede en sociale uitsluiting.