Onderwijs

Gedeelde zorg

Rob Gilsing
Eliane Smits van Waesberghe
Wouter Roeleveld
Huub Braam

Volledige tekst (pdf)

2011

ISBN 978-90-5830-463-6
106 pag. € 9,50

Naar het persbericht

Zorg in en om het onderwijs in de gemeente Utrecht

Het doel van passend onderwijs is om zo veel mogelijk leerlingen op hen toegesneden onderwijs te laten volgen op reguliere scholen. Deze ambitie heeft gevolgen voor de inrichting van het onderwijs en voor de samenwerking tussen scholen en organisaties die scholen ondersteunen in een passend onderwijsaanbod. 

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek verricht naar de ondersteuning die het basis- en voortgezet onderwijs nodig hebben bij het aanbieden van passend onderwijs. Welke vragen en behoeften hebben scholen die buiten de handelingscompetentie van het onderwijs zelf vallen? Wat is het voor scholen beschikbare aanbod en in welke mate sluit dit aan op de vraag? 

Het onderzoek resulteert in aanbevelingen voor de scholen en de gemeente. Scholen moeten de interne zorgstructuur en de vroegsignalering versterken. Voor de gemeente gaat het om het verstevigen van de regie op de zorg rondom het onderwijs: met alle partijen een gezamenlijke visie formuleren, de schakel tussen onderwijs en zorg duidelijk beleggen en de gaten in het aanbod benoemen.