Seksueel en huiselijk geweld

Effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling

Eindrapportage

Jaarlijks worden er naar schatting minstens 100.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. De overheid wil kindermishandeling bestrijden en kinderen zo goed mogelijk beschermen tegen elke vorm van mishandeling. Een van de manieren is dat er een sluitende aanpak komt van hulpinstellingen. RAAK staat voor: Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling. In deze aanpak werken instellingen zoals Bureau Jeugdzorg, GGD's, basisscholen en gemeenten in de regio's beter samen en zijn zij alerter. Van juli 2003 tot juli 2006 is in vier proefregio's geprobeerd om de werkwijze van instellingen effectiever en effici├źnter te maken. Daarna is deze methode door het Nederlands Jeugd Instituut landelijk ge├»mplementeerd in alle regio's.

Deze evaluatie brengt de uitkomsten en effecten van de RAAK-aanpak in beeld. Welke concrete verbeteringen en effecten heeft de invoering van de regionale aanpak kindermishandeling voor het uiteindelijke doel: een sluitende regionale aanpak van kindermishandeling in Nederland? En wat zijn de werkzame bestanddelen van deze regionale aanpak?