Buurten

Met vereende krachten


Foto: Chris Pennarts Image Bank

Astrid Huygen

Volledige tekst (pdf)

Samenvatting (pdf)

2011

55 pag.

De Nieuwe Jutter: buurthuis nieuwe stijl. Tussenrapportage.

Deze tussenrapportage van een beoogd vierjarig onderzoek laat zien hoe De Nieuwe Jutter is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. De Nieuwe Jutter is een buurthuis in zelfbeheer. Het onderzoek richtte zich vooral op hoe eigen kracht van burgers tot ontwikkeling komt. Wat hebben burgers daarvoor nodig, ook aan professionele ondersteuning? Dit gebeurde aan de hand van observaties, (informele) gesprekken en documentstudie. 

De bevindingen zijn interessant voor zowel beleidsmakers die te maken hebben welzijns- en accommodatiebeleid, sociale professionals, vrijwilligers als bewoners. De Nieuwe Jutter is: Welzijn Nieuwe Stijl in de praktijk. Met een visie en werkwijze die eerder gericht is op het creƫren van een context, dan op concrete doelstellingen. Het onderzoek laat zien dat dit ruimte biedt om initiatieven tot bloei te laten komen.