Diversiteit

Onderzoeksagenda 'Diversiteit in het jeugdbeleid'

Marjolijn Distelbrink
Ouafila Essayah
Myriam Vandenbroucke
M.m.v.
Hans Boutellier

2010

Volledige tekst (pdf)

ISBN 978-90-5830-459-9
94 pag. € 9,50

Een verkennende studie

Om migrantenouders en -kinderen beter te ondersteunen is het nodig dat er meer onderzoek komt op het gebied van diversiteit in het jeugdbeleid. Er is nog veel onbekend over hoe jongeren opgroeien, hoe ze hun identiteit ontwikkelen, en hoe jeugdvoorzieningen ouders en kinderen nog beter kunnen ondersteunen. Ook weten we nog weinig over hoe jeugdvoorzieningen 'inclusief' kunnen werken, zodat zij een aanbod bieden dat aansluit bij alle diverse doelgroepen. In deze verkennende studie voor ZonMw brengt het Verwey-Jonker Instituut in kaart welke onderzoekskennis er nog ontbreekt op het brede terrein van diversiteit in het jeugdbeleid. Voor deze studie werd literatuuronderzoek gedaan en zijn gesprekken gevoerd met experts, jongeren en ouders. Het resultaat is een voorstel voor onderzoeksprioriteiten op de kortere en langere termijn.

Voor meer informatie over dit onderzoek: ZonMw