Diversiteit

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Marie-Christine van Dongen
Ouafila Essayah
Frank Hordijk

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-399-8
82 pag. € 9,50

Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering van het CBV te Tilburg

Het Centrum Buitenlandse Vrouwen (CBV) te Tilburg is sinds de oprichting in 1981 een belangrijke ontmoetingsplek voor allochtone vrouwen en meisjes. Vanaf de beginperiode bestaat er een subsidierelatie tussen de gemeente Tilburg en het CBV; het CBV ontvangt van de gemeente een budgetsubsidie. De contractrelatie is gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE) Participatie allochtone vrouwen en meisjes. In dit PvE wordt verwezen naar de nota Allemaal Tilburgers 2006-2008. In opdracht van de gemeente Tilburg heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat de kwaliteit is van dit Programma van Eisen, of de gevraagde resultaten behaald worden en of de financiële en organisatorische bedrijfsvoering hierbij aansluit. 

De onderzoekers concluderen dat het CBV de in het PvE gewenste resultaten op bijna alle punten heeft behaald. Ook blijkt het CBV voor de vrouwen een warm bad te zijn, door hun grote mate van betrokkenheid en aandacht. De missie van het CBV is nog te veel gericht op de eerste generatie migranten en hun dienstverlening is teveel op de vraag en te weinig op de ontwikkeling van de vrouwen gericht. De gemeente zou een sterkere regierol moeten gaan vervullen, zodat het CBV en vergelijkbare instellingen in Tilburg meer met elkaar gaan samenwerken.