Jeugd

Kinderen in Tel Databoek 2010


Deze publicatie is helaas uitverkocht

Redactie:
Dr. Majone Steketee
Drs. Jodi Mak
Drs. Bas Tierolf

M.m.v:
Wouter Roeleveld Msc

Compilatie databoek 2010 (pdf)

Wijken totaalscore 2010 (pdf)

Kaart wijkenscore (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-362-2
379 pag.  € 27,50

Persbericht

Gehandicapte Kinderen in Tel

Veelgestelde vragen over Kinderen in Tel (pdf)

5 jaar Kinderen in Tel!
Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid

Kinderen in Tel bundelt de gegevens op gemeentelijk en provinciaal niveau over het welzijn van kinderen en jongeren in Nederland. Deze vergelijkende informatie is in februari 2006 voor het eerst uitgekomen. Dit databoek bevat de gegevens over vijf jaar Kinderen in Tel!

Met de uitkomsten op twaalf indicatoren kunnen we de leefsituatie van kinderen in de ene gemeente of provincie vergelijken met een andere. Dit jaar is er voor het eerst op de indicator Jeugdparticipatie gemeten. Bovendien hebben we voor de derde keer gekeken naar het welzijn van kinderen op wijkniveau. Hierdoor werd de vorige jaren al duidelijk dat er grote verschillen zijn in de leefomstandigheden waarin kinderen opgroeien.

Veel gemeenten hebben hun beleid de afgelopen vijf jaar verbeterd. Wel is de tweedeling tussen verschillende gemeenten, die ook in het databoek van 2009 zichtbaar was, nog steeds scherp. Bovendien laat dit databoek zien dat sommige gemeenten achteruit gegaan zijn op bepaalde indicatoren. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen!

Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen - lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.

Financiers van Kinderen in Tel zijn:
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Unicef Nederland
Jantje Beton
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
Johanna Kinderfonds
Bernard van Leer Foundation

Zie ook de website van Kinderen in Tel:
www.kinderenintel.nl