Buurten

Experimenteel onderzoek in de sociale werkelijkheid

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-391-1
68 pag. €7,00

Drie voorbeelden: Communities that Care, Thuis op straat en Vakmanstad
Wmo Kenniscahier 10

Wetenschappelijk onderzoek dat het effect van een sociale interventie of programma aantoont, wordt in Nederland nauwelijks uitgevoerd. Zulk onderzoek zou te duur zijn, te complex en past niet bij de weerbarstige sociale werkelijkheid. Toch neemt ook in de sociale sector de belangstelling naar experimenteel onderzoek toe. Politici, financiers en praktijkmensen stellen de simpele vraag: wat levert de sociale investering op en wat hebben we er aan?

Het Verwey-Jonker Instituut wil de komende jaren experimenteel onderzoek in de sociale werkelijkheid gaan uitdiepen. In die onderzoeken wordt vastgesteld wat de effecten zijn van bepaalde inspanningen en op welke wijze de resultaten tot stand komen. Aan de hand van onderzoek naar de projecten Communities that Care, Thuis op Straat en Vakmanschap, maakt dit rapport duidelijk hoe zulk experimenteel onderzoek eruit ziet, wat het oplevert en hoe het sociaal beleid kan versterken.

Zie ook www.wmotogo.nl