Wmo

Een onnodige handicap

Dick Oudenampsen
Meta Flikweert

Volledige tekst (pdf)

2010

ISBN 978-90-5830-377-6
50 pag. € 14,50

Naar het persbericht

Maatschappelijke belemmeringen voor kleurenblinden

Kleurenblindheid komt bij één op de 12 mannen (8%) en één op de 250 vrouwen (0,4%) voor. In Nederland zijn dat 700.000 kleurenblinden. We weten veel over de oorzaken van kleurenblindheid, maar over de maatschappelijke belemmeringen waarmee kleurenblinden geconfronteerd worden is weinig bekend. In dit onderzoek zijn deze belemmeringen geïnventariseerd en de effecten daarvan op het leven van kleurenblinden in kaart gebracht. Veel van deze belemmeringen zijn door kleine aanpassingen te voorkomen. Kleurenblindheid hoeft geen handicap te zijn, maar is dat in de praktijk vaak wel, tengevolge van ondoordacht functioneel kleurgebruik in de samenleving. De onderzoekers pleiten ervoor om kleurenblindheid vroegtijdig te signaleren. Bovendien moeten er maatregelen genomen worden om kleurenblinden op een gelijke manier aan het maatschappelijk leven deel te laten nemen in het onderwijs, werk, openbaar vervoer en verkeer, gezondheidszorg, sport, vrije tijd en wonen.