Buurten

Voel je thuis op het plein

Nanne Boonstra
Ron van Wonderen
Rianne Verwijs

Volledige tekst (pdf)

Samenvatting (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-306-6
71 pag. € 7,00

Kindvriendelijkheid en bewonersbetrokkenheid in de Staatsliedenbuurt in Culemborg

De grootste uitdaging van Thuis op het Plein (TOP) is de straat en de wijk teruggeven aan iedereen die daar recht op heeft. Jong en oud. Om dit te bereiken werkt TOP in de Staatsliedenbuurt in Culemborg aan een positief en vriendelijk speelklimaat, veiligheid, aanspreekbaarheid en meer betrokkenheid van buurtbewoners. Een belangrijk onderdeel van de TOP-werkwijze is het samen met bewoners en instellingen analyseren van de lokale situatie. 

Dit onderzoeksrapport laat zien dat er een tekort is aan voorzieningen voor kinderen en jongeren. Vooral meer en betere speelplekken zijn gewenst. Daarnaast bestaat er behoefte aan meer sport- en spelactiviteiten. De meeste kinderen uit de Staatsliedenbuurt kennen TOP goed en vinden dat TOP spelen in de buurt leuker en veiliger maakt.

De meting biedt concrete handvatten voor TOP: door de kinderen een veilige haven te bieden met leuke activiteiten, verbetert het speelklimaat. Daarnaast kunnen de activiteiten een goed middel zijn tot meer actieve bewonersbetrokkenheid en binding tussen jong en oud.