Onafhankelijk onderzoek actueel en richtinggevend

Verbreding gevraagd

Bestelinformatie: Ecorys
Zie ook: Ministerie van LNV
Zie ook: Multifunctionele landbouw

Michel Briene (ECORYS), Koen Overmars (ECORYS), Manfred Wienhoven (ECORYS),
Rob Lammerts (Verwey-Jonker Instituut), Michiel van Amersfoort (Aequator) en Ellen Gebben (Aequator)

Volledige tekst (pdf)

2009

105 pag.

Naar persbericht

Verkenning potentiële marktvraag verbredingsactiviteiten landbouw

De multifunctionele landbouw is volop in ontwikkeling. In deze studie is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het marktpotentieel voor verbrede landbouwactiviteiten in beeld gebracht. Inzicht in deze marktpotenties is nodig om het beleid en initiatieven op het gebied van verbrede landbouw verder aan te scherpen en gerichte acties te kunnen ondernemen. De uitkomsten van de studie naar de marktpotenties zijn mede bedoeld als input voor de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Deze kan daarmee gericht zoeken naar (nieuwe) kansen en ontwikkelingen en zo beter inspelen op de (potentiële) vraag vanuit de markt.
Het onderzoek is uitgevoerd in een samenwerkingsverband van ECORYS, Aequator Groen & Ruimte en het Verwey-Jonker Instituut.