Onderwijs

Oefenen in Vakmanschap

Nanne Boonstra
Harrie Jonkman
Huub Braam
Met medewerking van Esmy Kromontono & Wouter Roeleveld

Volledige tekst (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-346-2
132 pag.

Rotterdam Zuid: Effecten van het onderwijsprogramma Vakmanstad & Fysieke Integriteit

Kinderen in achterstandssituaties hebben te maken met problemen die een gezonde ontwikkeling in de weg staan. In Rotterdam is een innovatief onderwijsprogramma (Vakmanstad/Fysieke Integriteit) gestart, dat ertoe moet leiden dat leerlingen ontdekken waar ze geschikt voor zijn, waar ze zich op hun plaats voelen en gewaardeerd weten. Het onderwijsprogramma wil ontwikkeling bevorderen op sociaal, fysiek en cognitief vlak.

Het onderwijsprogramma krijgt vorm in vier lijnen: via de judolijn (waarin leerlingen actief met judo bezig zijn), de kooklijn (waarin groepen leerlingen in de keuken actief zijn en iedere dag op school warm eten), de ecolijn (die het voedseltraject van grond tot mond inzichtelijk maakt) en
de filosofielijn (waarin leerlingen helder leren formuleren en argumenteren en zich bovendien in de positie van anderen leren inleven).

Dit is de eerste rapportage van een driejarig onderzoek naar de effecten van het onderwijs-programma Vakmanstad/Fysieke Integriteit. Het onderzoek laat zien op welke wijze de pro-grammalijnen daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Uit de eerste resultaten blijkt dat het programma de onderwijsprestaties van leerlingen positief be√Įnvloedt.