Diversiteit

Nazorg voor allochtone jongeren in detentie

Samenvatting (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-322-6
95 pag. € 9,50

Evaluatie van het Helmond-programma

Het programma Allochtone Jongeren In Detentie (AJID) van Bijzonder Jeugdwerk Brabant is een nazorgproject voor allochtone ex-gedetineerde jongeren uit de gemeente Helmond. Het doel van AJID is om de kans te verkleinen dat allochtone jongeren na een periode in detentie terugvallen in de criminaliteit. Om dit te bereiken is AJID sinds 2003 actief in de begeleiding tijdens en na de detentieperiode, met resocialisatie, concrete hulp zoals het vinden van werk, en met nauwe afstemming tussen de jongere en het sociale netwerk. Het Verwey-Jonker Instituut heeft de resultaten van het programma onderzocht en een uitgebreidere methodiekbeschrijving opgesteld.

Uit de literatuurstudie, het onderzoek onder de jongeren en het recidiveonderzoek blijkt dat het toepassen van het programma Allochtone Jongeren in Detentie een uitermate geschikte manier is om jongeren van allochtone afkomst te laten resocialiseren in de Nederlandse maatschappij. Ook gaat het programma recidive tegen. Naast deze positieve waardering suggereren de onderzoekers meer begeleiders in dienst te nemen ten behoeve van kennisdeling, een duidelijkere implementatie van de vaardigheidstrainingen en goede registratie van recidive.