Onderwijs

Monitoring en evaluatie van het project Vliegende Brigade 3

2009

45 pag.

Deel 3, Eindevaluatie

Het project Vliegende Brigade Maatschappelijke Stage van MOVISIE, NOCNSF, NUSO, Scouting, Wilde Ganzen, Humanitas en het Nederlandse Rode Kruis heeft tot doel samenwerking te ontwikkelen en te stimuleren tussen maatschappelijke organisaties en scholen bij de ontwikkeling en uitvoering van maatschappelijke stages voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Het Verwey-Jonker Instituut heeft dit project gemonitord en geëvalueerd. In dit derde deel bespreken we de belangrijkste uitkomsten en doen we aanbevelingen voor de organisatie van maatschappelijke stages in de toekomst.