Wmo

Governance in de Wmo

Trudi Nederland
Astrid Huygen
Hans Boutellier

Volledige tekst (pdf)
Samenvatting (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-331-8
56 pag., € 7,--

Theorie en praktijk van vernieuwende governancemodellen
Wmo Kenniscahier 3

De reeks Wmo Kenniscahiers bestaat uit een serie rapporten over innovaties in het ontwerpen en ontwikkelen van Wmo-beleid. Dit cahier Governance in de Wmo. Theorie en praktijk van vernieuwende governancemodellen benadert het begrip governance als een nieuwe vorm van gemeentelijke sturing. Gemeenten kiezen in de praktijk van de Wmo steeds vaker voor samenwerking met organisaties en burgers. In dit cahier is beschreven hoe gemeenten dit nieuwe samenwerken kunnen organiseren. De onderzoekers komen, vanuit de literatuur over governance en een analyse van vijf praktijken van samenwerken in gemeenten, tot de volgende omschrijving: governance is de organisatie van een op samenwerking gericht model van sturing. De publicatie geeft antwoord op de vraag welke governancemodellen gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van Wmo-beleid kunnen gebruiken.

Zie ook www.wmotogo.nl