Decentralisaties

Evaluatie naleving Gedragscode Publieke Omroep

 

Lisanne Drost
Ilse de Groot
Arnt Mein

Naar CIPO

Volledige tekst (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-308-0
41 pag.

Sinds 1 januari 2006 is er een gedragscode voor de publieke omroep: de Richtlijnen en regelingen ter bevordering van goed bestuur en integriteit bij publieke omroepinstellingen. Het doel daarvan is het bevorderen van transparantie, onafhankelijkheid en inte­griteit binnen de publieke omroep. De gedragscode is opgesteld door de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), in samenspraak met de omroepen. De gedragscode omvat voorschriften ter bevordering van goed bestuur en inte­griteit. De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) houdt toezicht op de naleving van de gedragscode voor de publieke omroep.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzocht in hoeverre de gedragscode wordt nageleefd. Het onderzoek is uitgevoerd in de tweede helft van 2008 op basis van documentstudie, een enquête, analyse van jaarverslagen en vraaggesprekken. Een van de vragen daarbij was: in hoeverre werkt (intern) toezicht?