Jeugd

(Jeugd)zorg houdt niet op bij 18 jaar

Majone Steketee
Myriam Vandenbroucke
Rally Rijkschroeff

Volledige tekst (pdf)

2009

ISBN 978-90-5830-336-3

 134 pag. € 12,00

De jeugdzorg hanteert een leeftijdsgrens van 18 jaar. Op verzoek van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin onderzocht het Verwey-Jonker Instituut hoe de hulpverlening verloopt aan jongeren uit de jeugdzorg van 18-23 jaar. Klopt het dat de zorg aan deze groep hapert?

De ervaringen van jongeren en hulpverleners bevestigen dat de leeftijdsgrens binnen de jeugdzorg problemen oplevert. Weinig jongeren van 18 jaar en ouder krijgen nog (verlenging of hervatting van) jeugdzorg. Dat raakt vooral de groep die nog niet in staat is om zelfstandig te functioneren. Uit het onderzoek blijkt dat het hulpverleningsaanbod ontoereikend is en dat het vaak ontbreekt aan de juiste expertise om jongeren tussen 18 en 23 jaar te begeleiden. Het vrijwillige karakter van de jeugdhulpverlening na 18 jaar, een slechte aansluiting tussen jeugd- en volwassenenzorg en onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden leiden ertoe dat 18- tot 23-jarigen niet de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. De onderzoeksuitkomsten zijn uitgewerkt in enkele aanbevelingen aan het programmaministerie voor Jeugd en Gezin.