Veiligheid

Solidariteit en slachtofferschap

Bestellen:  Amsterdam Academic Archive

2008

ISBN 978-90-5356-409-7
258 pag. € 37,50

De morele betekenis van criminaliteit in een postmoderne cultuur

Wat bindt ons Nederlanders eigenlijk nog? Dat is de centrale vraag waar veel maatschappelijke debatten op uitlopen. In een ontzuilde tijd lijkt publieke moraal een individuele aangelegenheid te zijn. We vinden eerder overeenstemming in wat we afwijzen: wreedheid, vernedering of discriminatie: slachtofferschap. Dat verklaart de belanstelling voor het slachtoffer in het strafrecht of de aandacht voor misbruikte kinderen.
Dit spraakmakende boek was intussen jaren uitverkocht en is nu opnieuw uitgegeven. Paul Schnabel schreef destijds in NRC Handelsblad over 'een lichtgevend proefschrift [...] een fysieke ervaring om te lezen'.