Jeugd

Sociaal werk in Vlaanderen en Nederland

Bestellen: Kluwer

M. Bouverne-De Bie, H.A.C. Broekman, J. Bronselaer, F. Deven, V. de Waal, G. Gehre, G. Hautekeur, M.H. Kwekkeboom, R. Roose, M.J. Steketee, L. Vanden Boer, M. van der Klein, L. van Doorn, H. van Ewijk, W. van Genugten, E. Van Kerckhoven

2008

ISBN 9789046518755
220 pag. € 39,50

Een begrippenkader

Een sterk welzijnsbeleid kan niet zonder sociaal werk. Ook in het sociaal werk is interculturalisering en internationalisering aan de gang. Tussen Vlaanderen en Nederland bijvoorbeeld, neemt de uitwisseling toe. Dit begrippenkader geeft op een overzichtelijke wijze studenten, docenten, professionals en beleidsmakers in Vlaanderen en Nederland inzicht in wat sociaal werk aan weerszijden van de grens omvat.

Het boek biedt enerzijds een verklaring van wat het concept sociaal werk binnen Vlaanderen en Nederland betekent en anderzijds een parallelle beschrijving van de werkvelden Jeugdzorg en jeugdwerk (in Nederland: bijdrage van Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut), Gezin en opvoedingsondersteuning (in Nederland: bijdrage van Marian van der Klein, Verwey-Jonker Instituut), Maatschappelijke dienstverlening, samenlevingsopbouw en buurtwerk, Langdurige zorg en Vorming en educatie, in beide regio's.

Elk van deze werkvelden wordt ingeleid met een tekst die ingaat op de historische achtergrond, de bijbehorende wet- en regelgeving en de actuele beleidsontwikkelingen.

Het boek kwam tot stand in opdracht van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, met de financiële steun van de departementen Welzijn van beide overheden. Het wil inzicht bieden aan studenten, docenten, professionals en beleidsmakers maar tegelijk ook de kennisoverdracht tussen beide regio's stimuleren.