Veiligheid

Platform, keten of netwerk

Katinka D. Lünnemann

Met medewerking van
Hans Boutellier
Lisanne Drost
Meta Flikweert
Sandra ter Woerds

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN 97890 5830 2700
132 pag. € 9,50

Evaluatie en toekomstscenario van Arrondissementale Platforms Jeugdcriminaliteit

Platform, keten of netwerk geeft een kijkje in de keuken van de wijze waarop verschillende justitiepartners, vaak in samenwerking met gemeenten en zorginstellingen, de aanpak van jeugdcriminaliteit op elkaar afstemmen, of samen een vuist maken voor oplossingen. Hoe geef  je een integrale aanpak vorm, wat zijn voorwaarden voor een vitale samenwerking?

Naast een beschrijving van de wijze waarop de Arrondissementale Platforms Jeugdcriminaliteit momenteel zijn opgezet, de knelpunten  en de meerwaarde van deze platforms, worden drie toekomstscenario´s geschetst: een strafrechtelijke ketensamenwerking, een losse samenwerking in een netwerk en maatwerk op niveau. De publicatie is ook interessant voor andere beleidsmakers en professionals die zoeken naar afstemming en samenwerking.