Zorg

Per Saldo 2007 Patiënten en Consumentenbeweging in Beeld

Bestellen:
De brancherapporten zijn te bestellen via de website van de NPCF www.npcf.nl

Dick Oudenampsen
Helen Kamphuis
Marie Christine van Dongen
Jeroen Homberg
Esmy Kromontono

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN/EAN 978-90-71401-83-1
46 pag.

Brancherapport 2007. Per Saldo

In 2008 is voor de derde keer een onderzoek gehouden naar de activiteiten van categoriale patiëntenorganisaties en voor de tweede keer naar de activiteiten van Per Saldo. Nieuw is dat dit keer ook de regionale zorgbelangorganisaties aan het onderzoek hebben deelgenomen. Van de budgethoudersvereniging Per Saldo en de zorgbelangorganisaties is een aparte rapportage verschenen.

Met het Brancherapport 2007 willen de organisaties inzicht geven in hun activiteiten en de resultaten die zij behalen. Dit keer namen 167 categoriale organisaties (90%) deel aan het onderzoek. De rapporten schetsen een beeld van het toegenomen zelfbewustzijn en de kracht van patiënten- en consumentenorganisaties. Dat blijkt niet alleen uit de gestage groei van het aantal leden en hun grote inzet, maar ook uit de aanzienlijke toename van het bereik van de organisaties.

Speciale aandacht is besteed aan het thema Voorlichting en informatie. Uit de gegevens blijkt dat in de loop van de jaren steeds meer variatie is gekomen in de vormen van informatieoverdracht.

Het Brancherapport is een initiatief van patiëntenorganisaties en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Fonds PGO. Het onderzoek is uitgevoerd door Prismant en het Verwey-Jonker Instituut, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Het rapport is een gezamenlijke uitgave van de NPCF, CSO en de CG-Raad.

Er is ook een samenvatting verkrijgbaar van het Brancherapport.

Zie ook:
Patiënten- en consumentenbeweging in Beeld
Brancherapport 2007 De Categoriale organisaties

Patiënten- en consumentenbeweging in Beeld
Brancherapport 2007 Zorgbelangorganisaties