Wmo

Participeren in Wmo-beleid: ontwerpen, adviseren, vernieuwen

Trudi Nederland
Rob Lammerts
Gülşen Doĝan

Volledige tekst (pdf)

2008

24 pag., € 5,--

Handreiking voor Wmo-raden en belangenorganisaties

Deze brochure is geschreven voor leden van Wmo-raden en leden van belangenorganisaties. De inhoud gaat over drie verschillende strategieën om invloed uit te oefenen op het Wmo-beleid van gemeenten: ontwerpen van Wmo-beleid, adviseren over Wmo-beleid, en vernieuwen van Wmo-beleid. De handreiking beschrijft de voor- en nadelen van deze strategieën. Ook zijn er suggesties om in de toekomst als Wmo-raad of belangenorganisatie de gekozen strategie effectief toe te passen.