Jeugd

Nieuwe communicatie in het jongerenwerk

Huub Braam
Marjolijn Distelbrink
Esmy Kromontono

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN 97890-5830-2779
56 pag.

Zie ook de tips:
Jongerenwerk en MSN

Inzet en mogelijkheden van MSN in het jongerenwerk in de gemeente Hoorn

Welzijnsorganisaties die zich richten op de preventie, signalering en doorverwijzing van (probleem)jongeren, beginnen langzamerhand oog te krijgen voor het nut van nieuwe communicatiemiddelen zoals Internet. Het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Netwerk in Hoorn startte anderhalf jaar geleden met een paar medewerkers een MSN-project. Het doel was om beter contact met moeilijk bereikbare randgroepjongeren te krijgen en te onderhouden.

Netwerk is positief over de resultaten van dit experiment. Om de methode inzichtelijk en bruikbaar te maken, heeft het Verwey-Jonker Instituut een onderzoek uitgevoerd. Dit rapport geeft inzicht in wat de inzet van nieuwe communicatiemiddelen het jongerenwerk oplevert, welke valkuilen er zijn, en welke stappen, randvoorwaarden en afspraken nodig zijn voor een goede aanpak.