Onderwijs

Lessen in Geluk

Bestel hieronder de Docentenhandleiding

Bestel hieronder het Werkboek

Huub Braam
Suzanne Tan
Marieke Wentink
Jacqueline Boerefijn
Ad Bergsma

Download Lessen in Geluk
Docentenhandleiding
Werkboek

2008

1. Lessen in Geluk - Docentenhandleiding
ISBN 978-90-5830-282-3,
95 pag. €9,50

2. Lessen in Geluk - Werkboek voor leerlingen
ISBN 978-90-5830-284-7, 68 pag. € 14,50

Naar het persbericht

Zie ook de website:
www.lesseningeluk.nl

Speciaal voor docenten zie:
www.lesseningeluk.nl/docentenpagina

Zie ook: www.key-competence-happiness.eu/

Valt geluk te leren? Docentenhandleiding en Werkboek over Lessen in Geluk

Lessen in Geluk biedt kort gezegd in zes lessen simpele technieken om leerlingen bewust te maken van geluk en hoe ze daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Naast opdrachten en oefeningen bevat het pakket onder andere een test waarmee leerlingen hun sterke kanten kunnen ontdekken. De lessen zijn gemaakt voor mavo 2, al kunnen docenten ze zelf gemakkelijk aanpassen aan het niveau van hun leerlingen.  

Lessen in Geluk is een initiatief van Jacqueline Boerefijn die met het idee een prijs won van het Hermen J. Jacobsfonds. Het Verwey-Jonker Instituut heeft samen met haar het lesprogramma ontwikkeld en geëvalueerd, in samenwerking met psycholoog Ad Bergsma en het ILO, Instituut voor de Lerarenopleiding.

Ruut Veenhoven, Hoogleraar Sociale condities voor menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over Lessen in Geluk:

Valt geluk te leren?

Geluk is je goed voelen over je leven als geheel. Dat wil natuurlijk iedereen, maar niet iedereen vindt zijn leven even fijn. Geluk zit deels in de omstandigheden waarin je leeft, maar ook in wat je zelf van je leven maakt. Of je iets van je leven kunt maken zit voor een deel in je aanleg. Een ander belangrijk deel zit in vaardigheden die je kunt leren, zoals omgang met anderen en weten wat je wilt. De meeste van die vaardigheden leren we in het echte leven, met vallen en opstaan. Op school kun je er ook wat van opsteken. Hoe? Dat zul je zien als je dit lespakket hebt doorgewerkt. Word je daar echt gelukkiger van? Dat weten we pas over vier jaar. Dan gaan we namelijk kijken of leerlingen die deze lessen hebben gevolgd, ook meer plezier in het leven hebben gekregen.

Ruut Veenhoven

Artikel Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 50 (2011) 110-121: Geluksles verbetert schoolprestaties