Seksueel en huiselijk geweld

Kinderen beter in beeld?

Marjolijn Distelbrink
Suzanne Tan
M.m.v. Liselotte Postma,            Wouter Roeleveld

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN 9780-5830-2984
98 pag. € 9,50

Naar Persbericht

De Gelderse aanpak kindermishandeling onderzocht

Kinderen van ouders met psychische problemen lopen een bovengemiddeld risico op moeilijkheden in de opvoeding, of op kindermishandeling. Voor een goede bescherming van deze kinderen is een optimale samenwerking tussen instellingen die ouders behandelen en instellingen die jeugdigen beschermen cruciaal. In Gelderland is daarom in 2007 de Gelderse Aanpak Kindermishandeling ontwikkeld. Deze unieke aanpak heeft tot doel de samenwerking tussen de volwassenen-ggz enerzijds en het AMK, Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming anderzijds, te verbeteren. Daarnaast wordt beoogd ggz-behandelaars meer bewust te maken van de risico's die kinderen van hun cliënten lopen. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht wat deze aanpak heeft opgeleverd. De Gelderse Aanpak blijkt een belangrijke eerste stap in een betere samenwerking rond de bescherming van kinderen in de provincie.