Diversiteit

Jongeren en hun islam

2008

ISBN 978-90-5830292-2
154 pag. € 12,--

Jongeren over hun ondersteuning als moslim in Nederland

Voor jongeren die zich met de islam verbonden voelen kan het een hele opgave zijn om een eigen plaats te vinden in de Nederlandse samenleving. In het gezin, de moskee, reguliere instituties en de samenleving vinden zij weinig houvast. In dit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en FORUM vertellen jongeren in allerlei toonaarden dat zij graag willen participeren in de samenleving, maar daarbij ook graag geaccepteerd willen worden als moslim.

In zelf georganiseerde groepsgesprekken komen jongeren aan het woord over het moslim-zijn in Nederland en hun behoefte aan steun hierbij. Ze doen ook voorstellen om hun wensen te realiseren. De gesprekken maken zonneklaar dat de jongeren de slachtoffermentaliteit willen doorbreken. Zij vinden dat moslimjongeren en gemeenschappen zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun ontwikkeling als moslim in Nederland. Jongeren kunnen echter wel ondersteuning gebruiken. Ze willen erkenning voor hun eigen inbreng en initiatieven, en ook een omgeving die meer open staat voor hun behoeften.

Het rapport eindigt met aanbevelingen over wat jongeren, hun ouders en directe omgeving, de moskee, jeugdvoorzieningen, kerninstituties van de samenleving en overheden kunnen doen om moslimjongeren bij te staan in hun ontplooiing en plaatsbepaling in Nederland.

Dit project is financieel mogelijk gemaakt door:

Stichting Kinderpostzegels Nederland
Platform Amsterdam Samen
FORUM
Ministerie VROM/Directie Inburgering en Integratie