Diversiteit

Arbeidsperspectieven van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen

Drs. Marjan de Gruijter
Drs. Rob Lammerts

Volledige tekst (pdf)

2008

ISBN 90-5830-255-7,
70 pag. € 7,00  

Gemeentelijke infrastructuur voor re-integratie in Amersfoort, Rotterdam en Utrecht

Nederland telt naar schatting 15.000 hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen. Gemeenten vervullen een spilfunctie bij de inburgering en het vergroten van de maatschappelijke participatie van deze vrouwen. Zij kunnen op diverse manieren de bestaande re-integratiemogelijkheden voor deze doelgroep benutten, zoals begeleiding naar werk, scholing, gesubsidieerde arbeid, sociale activering, premies, kinderopvang en stages. Het ontbreekt echter vaak aan een samenhangende ondersteuningsstructuur, waardoor hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen onnodig werkloos thuiszitten, veelal met een uitkering.
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de ervaringen die zijn opgedaan in het project Barrière of Carrière? Maatschappelijke participatie van hoger opgeleide vrouwelijke vluchtelingen, in de gemeenten Amersfoort, Rotterdam en Utrecht. Deze ervaringen bieden aanknopingpunten voor andere gemeenten die de maatschappelijke participatie van deze doelgroep willen vergroten.