Diversiteit

Zelfredzaamheid bevorderen oudere allochtone vrouwen

Handreiking aan gemeenten

Deze handreiking is bedoeld voor gemeenten die aan de slag willen met de doelgroep niet-Westerse oudere allochtone vrouwen. Zelfredzaamheid bevorderen van kwetsbare groepen burgers wordt steeds belangrijker. Het beleid stelt de 'eigen verantwoordelijkheid' van individuen meer en meer op de voorgrond. Niet-westerse oudere vrouwen vormen een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Velen van hen hebben bijzondere ondersteuning nodig om zelfredzamer te kunnen zijn. Maar: wat kan de gemeente daarin betekenen?
Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van het Nicis Institute deze handreiking voor álle gemeenten die meer willen doen om de zelfredzaamheid van oudere allochtone vrouwen te stimuleren. Om gemeenten op weg te helpen is er een staalkaart opgenomen van typen projecten, overwegingen en stappen, voorafgegaan door een korte schets van de groep niet-Westerse, oudere allochtone vrouwen en een omschrijving van zelfredzaamheid. Deze handreiking verschijnt gelijktijdig met drie andere publicaties over zelfredzaamheid, voor de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede. Deze publicatie is ook digitaal te verkrijgen via www.nicis.nl