Jeugd

Greep op jeugdcriminaliteit

Drs. Ilse de Groot
Dr. Majone Steketee
Prof. dr. Hans Boutellier
Drs. Huub Braam
Drs. Bas Tierolf
M.m.v. Esther van Dijk

Volledige tekst (pdf)

Samenvatting (pdf)

2007

ISBN 978-90-5830-243-4
104 pag. € 9,50

Naar het persbericht

Evidence based methodiek voor aanpak

Voor het tegengaan van jeugdcriminaliteit bestaan er sinds de jaren negentig uiteenlopende initiatieven. Ook al lijken ze allemaal hun vruchten af te werpen, in de aanpak blijven enkele onduidelijkheden bestaan. Wat moet er precies worden aangepakt om probleemgedrag onder jongeren te voorkomen (preventie), en hoe? Welke interventies zijn effectief? In opdracht van de politie Midden en West Brabant heeft het Verwey-Jonker Instituut een methodiek ontwikkeld die de partners in het veiligheidsbeleid faciliteert bij een preventief en repressief jeugdbeleid. De kern van de methodiek ligt in het opstellen van een criminogeniteitsbeeld. Dit beeld berust op een combinatie van informatie uit registratiesystemen van de politie, gegevens over de jeugdgroepen in een gebied, en de aanwezige risicofactoren voor jeugdcriminaliteit, aangevuld met best practices. Op basis daarvan komen de partners in het veiligheidsbeleid gezamenlijk tot een proactieve en sluitende aanpak van jeugdproblematiek.

Het model is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de betrokken instanties. De uitkomsten in dit rapport bieden maatwerk voor ieder gebied in de regio: op het niveau van criminaliteit (en overlast), jeugdgroepen en factoren die daaraan ten grondslag kunnen liggen. Het maakt ook duidelijk wie de meest aangewezen instantie is om deze factoren aan te pakken.